Project

St’ART UP – Methodieken voor straatkunst om inclusieve veerkracht en ondernemerschap te bevorderen door middel van creativiteit

Projectref.

2020-1-FR01-KA227-ADU-095258

St' ART UP  doelstelling

Het St’Art up-project heeft tot doel straatkunst te gebruiken als een instrument om sociale uitsluiting en isolatie tegen te gaan en om actieve burgerparticipatie en sociaal ondernemerschap te stimuleren voor leden van de primaire doelgroep.

Het St’Art Up-project heeft als doel een straatkunsttraject te ontwikkelen voor jongvolwassenen tot sleutelfiguren van de doelgroep. De methodiek stelt hen in staat om hun gevoelens en gedachten, ideeën en angsten te uiten door nieuwe creatieve/digitale vaardigheden en zelfondernemerschapskennis op te doen.

Doelgroepen

PRIMAIR

Sociaal achtergestelde jongvolwassenen die het risico lopen op sociale marginalisering, isolatie en uitsluiting, ongeacht hun geslacht, leeftijd 18-35

ONDERGESCHIKT

Verenigingen/organisaties/overheidsinstanties/aanbieders van volwasseneneducatie die zich bezighouden met de belangrijkste doelgroep (maar niet alleen, ook met kwetsbare groepen zoals migranten, daders/ex-delinquenten, mensen met fysieke beperkingen en vrouwelijke slachtoffers van geweld) die baat zullen hebben bij online en publiek toegankelijke methodieken.

BELANGHEBBENDEN

gemeenten, verenigingen die werken met straatkunst en met jongeren in moeilijkheden, beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en welzijn, vrijwilligers- en liefdadigheidsverenigingen, religieuze instanties en maatschappelijke organisaties.

INTELLECTUELE RESULTATEN