Project

St’ART UP – Methodieken voor straatkunst om inclusieve veerkracht en ondernemerschap te bevorderen door middel van creativiteit

Projectref.

2020-1-R0001-KA227-12B1572A

St' ART UP  doelstelling

Het St’Art up-project heeft tot doel straatkunst te gebruiken als een instrument om sociale uitsluiting en isolatie tegen te gaan en om actieve burgerparticipatie en sociaal ondernemerschap te stimuleren voor leden van de primaire doelgroep.

Het St’Art Up-project heeft als doel een straatkunsttraject te ontwikkelen voor jongvolwassenen tot sleutelfiguren van de doelgroep. De methodiek stelt hen in staat om hun gevoelens en gedachten, ideeën en angsten te uiten door nieuwe creatieve/digitale vaardigheden en zelfondernemerschapskennis op te doen.

Doelgroepen

PRIMAIR

Sociaal achtergestelde jongvolwassenen die het risico lopen op sociale marginalisering, isolatie en uitsluiting, ongeacht hun geslacht, leeftijd 18-35

ONDERGESCHIKT

Verenigingen/organisaties/overheidsinstanties/aanbieders van volwasseneneducatie die zich bezighouden met de belangrijkste doelgroep (maar niet alleen, ook met kwetsbare groepen zoals migranten, daders/ex-delinquenten, mensen met fysieke beperkingen en vrouwelijke slachtoffers van geweld) die baat zullen hebben bij online en publiek toegankelijke methodieken.

BELANGHEBBENDEN

gemeenten, verenigingen die werken met straatkunst en met jongeren in moeilijkheden, beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en welzijn, vrijwilligers- en liefdadigheidsverenigingen, religieuze instanties en maatschappelijke organisaties.

INTELLECTUELE RESULTATEN

St’Art Up-trajectontwikkeling en -validatie

De activiteiten zullen leiden tot de productie van een omkaderde methodiek dat kan worden aangepast als een gerichte leermodule voor de doelgroep, om sociaal achtergestelde jonge volwassenen te ondersteunen en hen te motiveren om de arbeidsmarkt en hun gemeenschap te betreden of opnieuw te betreden. Het pad stelt leden van de doelgroep in staat om actief te zijn in het uiten van hun gedachten, ideeën, verhalen en identiteit door middel van straatkunstactiviteiten

St’Art UP digitale tool

Het St’Art UP-project zal worden gekenmerkt door een reeks multimediale en interactieve hulpmiddelen om het leren van jonge volwassenen te ondersteunen. Het inzettten van de webportal leidt tot verminderd gebruiik van papier. Onze E-learning beschrijft onderwijs- en leermethoden die worden ondersteund door het gebruik van technologie. Dit omvat online toegang tot leermiddelen, communicatiehulpmiddelen, online beoordeling en klaslokaaltechnologieën zoals interactieve smartboards en Smart TV